Kalite Politikamız

Bakım ve uçuş emniyetini en önde tutarak ve risk yönetimi pratiklerini kullanarak her zaman güvenilir hizmet ve ürünler sunarız. Tüm personelin insan faktörü prensiplerine uygun çalışmasını sağlar ve emniyetle ilgili konuların gönüllü bildirimle raporlamasını teşvik ederiz.

Müşteri memnuniyetini üst düzeyde sağlamak için müşteri beklentileri doğrultusunda ürün ve hizmet sunarız ve müşteri geri bildirimlerinin iletilmesini teşvik ederiz. Müşteri şikayeti oluşması durumunda, şikayetin objektif şekilde giderilmesi için güven, şeffaflık, tarafsızlık, gizlilik, erişilebilirlik, eşitlik ilkelerine uygun olarak, hızlı şekilde gerekli tedbirleri alarak çözüm sunarız ve sürece katkıda bulunan çalışanlarımızı teşvik ederiz.

Standartlara ve regülasyonlara uyum için tüm personelimizin iyi bir mesleki ve teknik uygulama ile beraber desteğini sağlarız. Kaliteli hizmet anlayışını ön planda tutarak iş sağlığı, güvenliği ve çevre farkındalığı ile kalite yönetim sistemlerinin benimsenmesini sağlarız ve tüm personelimiz arasında iletişim, uyum ve iş birliğini arttırarak, yetki ve sorumluluk bilinci ile amaç ve hedeflerimize, belirlenen stratejiler çerçevesinde ve etkin yönetim ilkesiyle ulaşmaya çalışırız.

Sürekli iyileştirme yaklaşımını ilke haline getirerek gelişen bir organizasyon olmak için kurum sadakati ile takım ruhunu en üst düzeyde tutarak planlama, bilgi ve teknoloji esaslı yaklaşımlarla sistemi sürekli gözden geçirip, iyileştirme fırsatları oluştururuz.

Paydaşlarla işbirliğinin tesis edilebilmesi amacıyla, tüm personelimizin ulusal ve uluslararası havacılık otoriteleri ile müşterilerin kalite denetçileriyle ve tedarikçiler de dahil olmak üzere tüm paydaşlarımızla uyumlu şekilde çalışmasını sağlarız.