Kullanım Koşulları

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Web Sitesi’ni ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Web sitesinin sahibi Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. olup site üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'ye aittir. Lütfen siteyi kullanmadan önce kullanım koşullarını dikkatle okuyunuz.

1. İşbu site üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'ye ait olup, siteye girmek ve kullanmakla sitenin kullanım ve sözleşme kurallarını kabul etmiş bulunuyorsunuz. Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. sözleşme şartları da dahil olmak üzere, site ve site uzantılarında mevcut her tür koşulu ve bilgiyi önceden herhangi bir ihtara hacet olmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer.

2. İşbu siteye girilmesi veya sitenin kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek her tür ihtilaf Türk kanunlarına tabi olup, ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemeleri münhasıran yetkilidir. Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'nin, kullanıcının bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

3. Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. web sitesinde mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmaya rağmen, web sayfalarındaki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'nin web sitesinde bulacağınız materyal ve bilgiler siteye verildiği anda sunulmuştur, ilgili hizmetin güncel durumu ile sitede yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Web sitesindeki bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'nin WEB sayfasında yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

Web Sayfasında Değişiklik Yapma Hakkı 

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürülüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Web Sayfalarına Link Verilmesi 

Bu site üzerinden başka sitelere link verilmesi mümkündür, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte, herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu sayfaların bir kısmı Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. dışındaki kuruluşlar tarafından ve o kuruluşların sorumluluğunda düzenlenmekte olup, ilgili sayfaların kullanımı Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'den bağımsız şekilde ilgili kuruluşun koşul ve şartları tahtında gerçekleşir, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. bu sayfa ve bağlantılı hizmetlerin kullanımı konusunda bir sorumluluk almamakta ve herhangi bir tavsiyede bulunmamaktadır. Bu siteleri kullanımla doğabilecek zararlar kullanıcının kendi sorumluluğundadır. 

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. bu tür link verilen sayfalara erişimi, kendi yazılı muvafakatına bağlayabileceği gibi, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'nin uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

Fikri Mülkiyet Haklarına İlişkin Uyarı

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Web Sitesi’nin sahibi Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'dir. Bu sayfada bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve işbu web sayfasının sunumu Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'nin ya da Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'nin lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'den önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, işbu web sayfasındaki bilgilerin ya da bu sayfaya ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code’ların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaç için mümkündür.

Sorumluluğun Sınırlandırılması 

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. bu siteye girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu siteye ya da link verilen sitelere girilmesi ya da sitenin kullanılması ile Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'nin kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir.