Kurumsal

İçerik Arama

Kalite Politikası


                                                        

                                                                     EMNİYET POLİTİKASI


Emniyet yönetiminin tüm yönetici ve çalışanlarımızın birinci önceliği olmasını sağlarız.

Kararlarımızı hedefler çatıştığında emniyetten yana veririz.

Ulusal ve uluslararası kural ve standartların gerekliliklerine uyarız.

Gerekli kaynakları ayırarak Emniyet Yönetim Sistemini destekleriz.

Raporlamayı teşvik ederek Adil Kültür ile Pozitif Emniyet Kültürünü destekleriz.

Emniyet bilincini artırmak için tüm çalışanlarımıza gerekli eğitimi veririz.

Emniyet sorumluluk ve yükümlülüklerini açık bir şekilde tanımlarız.

Tehlike tanımlama ve risk yönetimi ile risklerimizin kabul edilebilir seviyede yürütülmesini sağlarız.

Emniyet performansımızı hedef ve amaçlarımız doğrultusunda sürekli iyileştiririz.

İnsan faktörlerini tüm faaliyetlerimizde göz önünde bulundururuz.

Emniyet politikasını, emniyetin sürekli iyileştirilmesi için organizasyonun her seviyesine iletiriz.


                                                                                                                                     
                                                                                 
                                                     KALİTE POLİTİKASI


 • Bakım ve uçuş emniyetini en önde tutarak ve risk yönetimi pratiklerini kullanarak her zaman güvenilir hizmet ve ürünler sunarız. Tüm personelin insan faktörü prensiplerine uygun çalışmasını sağlar ve emniyetle ilgili konuların gönüllü bildirimle raporlamasını teşvik ederiz.


 • Müşteri memnuniyetini üst düzeyde sağlamak için müşteri beklentileri doğrultusunda ürün ve hizmet sunarız ve müşteri geri bildirimlerinin iletilmesini teşvik ederiz. Müşteri şikayeti oluşması durumunda, şikayetin objektif şekilde giderilmesi için güven, şeffaflık, tarafsızlık, gizlilik, erişilebilirlik, eşitlik ilkelerine uygun olarak, hızlı şekilde gerekli tedbirleri alarak çözüm sunarız ve sürece katkıda bulunan çalışanlarımızı teşvik ederiz.


 • Standartlara ve regülasyonlara uyum için tüm personelimizin iyi bir mesleki ve teknik uygulama ile beraber desteğini sağlarız. Kaliteli hizmet anlayışını ön planda tutarak iş sağlığı, güvenliği ve çevre farkındalığı ile kalite yönetim sistemlerinin benimsenmesini sağlarız ve tüm personelimiz arasında iletişim, uyum ve iş birliğini arttırarak, yetki ve sorumluluk bilinci ile amaç ve hedeflerimize, belirlenen stratejiler çerçevesinde ve etkin yönetim ilkesiyle ulaşmaya çalışırız.


 • Sürekli iyileştirme yaklaşımını ilke haline getirerek gelişen bir organizasyon olmak için kurum sadakati ile takım ruhunu en üst düzeyde tutarak planlama, bilgi ve teknoloji esaslı yaklaşımlarla sistemi sürekli gözden geçirip, iyileştirme fırsatları oluştururuz.


 • Paydaşlarla işbirliğinin tesis edilebilmesi amacıyla, tüm personelimizin ulusal ve uluslararası havacılık otoriteleri ile müşterilerin kalite denetçileriyle ve tedarikçiler de dahil olmak üzere tüm paydaşlarımızla uyumlu şekilde çalışmasını sağlarız.


                                                                 

                                                 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI


THY Teknik A.Ş. ve çalışanları olarak, amacımıza uygun bir şekilde iş sürekliliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetebilmek amacı ile;

• Gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik ilkeleri; bilginin işlenmesi, iletilmesi ve muhafaza edilmesinde bilgi güvenliği için temel esas olarak alınması,

• ISO 27001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında dokümante etme, belgelendirmenin devamını sağlama ve yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi,

• Yürürlükte var olan bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulması,

• Mevcut bilgi varlıklarımıza yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesi,

• Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin gerçekleştirilmesi yönünde faaliyetlerimizi, uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile birlikte uyumlu bir şekilde yöneterek, havacılık bakım ve onarım sektöründe bilgi güvenliği açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmayı taahhüt ederiz.


 
THY TEKNİK Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası görüntüle 

   

KALİBRASYON POLİTİKASI


 • Bakım ve uçuş emniyetini en önde tutarak ve risk yönetimi pratiklerini kullanarak her zaman güvenilir hizmet ve ürünler sunarız. Tüm personelin insan faktörü prensiplerine uygun çalışmasını sağlar ve emniyetle ilgili konuların gönüllü bildirimle raporlamasını teşvik ederiz.


 • Müşteri memnuniyetini üst düzeyde sağlamak için müşteri beklentileri doğrultusunda ürün ve hizmet sunarız ve müşteri geri bildirimlerinin iletilmesini teşvik ederiz. Müşteri şikayeti oluşması durumunda, şikayetin objektif şekilde giderilmesi için güven, şeffaflık, tarafsızlık, gizlilik, erişilebilirlik, eşitlik ilkelerine uygun olarak, hızlı şekilde gerekli tedbirleri alarak çözüm sunarız ve sürece katkıda bulunan çalışanlarımızı teşvik ederiz.


 • Standartlara ve regülasyonlara uyum için tüm personelimizin iyi bir mesleki ve teknik uygulama ile beraber desteğini sağlarız. Kaliteli hizmet anlayışını ön planda tutarak iş sağlığı, güvenliği ve çevre farkındalığı ile kalite yönetim sistemlerinin benimsenmesini sağlarız ve tüm personelimiz arasında iletişim, uyum ve iş birliğini arttırarak, yetki ve sorumluluk bilinci ile amaç ve hedeflerimize, belirlenen stratejiler çerçevesinde ve etkin yönetim ilkesiyle ulaşmaya çalışırız.


 • Sürekli iyileştirme yaklaşımını ilke haline getirerek gelişen bir organizasyon olmak için kurum sadakati ile takım ruhunu en üst düzeyde tutarak planlama, bilgi ve teknoloji esaslı yaklaşımlarla sistemi sürekli gözden geçirip, iyileştirme fırsatları oluştururuz.


 • Paydaşlarla işbirliğinin tesis edilebilmesi amacıyla, tüm personelimizin ulusal ve uluslararası havacılık otoriteleri ile müşterilerin kalite denetçileriyle ve tedarikçiler de dahil olmak üzere tüm paydaşlarımızla uyumlu şekilde çalışmasını sağlarız.


 • Kalibrasyon hizmetlerini, müşteri ile mutabık kalınan şartlara ve ISO 17025 standartlarına uygun olarak, bağımsızlık, tarafsızlık, gizlilik ilkelerine göre, uluslararası kabul görmüş metotları uygulayarak kaliteli, hatasız, izlenebilir ve güvenilir düzeyde sunarız.


 • Laboratuvar faaliyetlerinde görev alan ve bu faaliyetlere doğrudan etkisi bulunan tüm personelin kalite sistemini özümsemiş, sürekli gelişmeye açık, kalibrasyon ve kalite ile ilgili ulusal/uluslararası standartlar konusunda eğitimli, deneyimli ve yetkin olmasını sağlarız.