Kurumsal

İçerik Arama

Kalite Politikası
VİZYON

Havacılık teknik hizmetleri alanında, paydaşlarının gurur duyduğu, gelişen, güvenilir, global bir şirket olmak.

MİSYON

 Hava araçları ve komponentlerinin her türlü bakım, onarım, modifikasyon ve tasarım hizmetlerinde;

* Havacılık kuralları ve standartlarına uygun olarak,

* Paydaşlarının beklentilerini en iyi şekilde karşılayarak,

* Optimum kalite-fiyat anlayışı ile yetkinliklerini sürekli geliştirerek,

* Çevre ve sosyal sorumluluk bilinci ile gerçekleştirerek,

sektöre yön vermek.

 

THY Teknik A.Ş., sunduğu tüm bakım hizmetleri ve ürünlerinde, aşağıda beyan edilen ilkelere uymayı taahhüt etmektedir.


KALİTE POLİTİKASI

 1- BAKIM/UÇUŞ EMNİYETİ

Bakım/Uçuş emniyetini herşeyin üstünde tutarak ve risk yönetimi pratiklerini dikkate alarak her zaman güvenilir hizmet ve ürün sunmak.

 2- MÜŞTERİ ODAKLILIK

Müşteri beklentileri doğrultusunda ürün ve hizmet sunarak müşteri memnuniyetini sağlamak; müşteri geri bildirimlerinin iletilmesini teşvik etmek. Müşteri şikayeti oluşması durumunda, şikayetin objektif şekilde giderilmesi için güven, şeffaflık, tarafsızlık, gizlilik, erişilebilirlik, eşitlik ilkelerine uygun olarak, hızlı şekilde gerekli tedbirleri alarak çözüm sunmak ve sürece katkıda bulunan çalışanlarını teşvik etmek.

 3- KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Kaliteli hizmet anlayışını ön planda tutarak kalite yönetim sisteminin benimsenmesini sağlamak ve etkinliğini sürekli artırmak.

 4- ETKİN YÖNETİM

Tüm personel arasında iletişim, uyum ve iş birliğini artırarak, yetki ve sorumluluk bilinci içerisinde THY Teknik A.Ş. amaç ve hedeflerine, belirlenen stratejiler çerçevesinde ulaşmak.

 5- SÜREKLİ GELİŞİM VE VERİMLİLİK

Kurum sadakati ile takım ruhunu en üst düzeyde tutarak planlama, bilgi ve teknoloji esaslı yaklaşımlarla sürekli gelişen bir organizasyon olmak.

 6- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

THY Teknik A.Ş.’nin tüm faaliyetlerinde insan ve çevre faktörlerini esas alarak iş sağlığı ve iş güvenliği prensiplerine mutlak riayeti sağlamak.

 7- ÇEVRE BİLİNCİ

Çevre koruma ve geliştirme bilincinin tüm personel tarafından benimsenmesini sağlamak.

 8- STANDARTLARA VE KURALLARA UYUM

İyi bir mesleki ve teknik uygulama ile beraber tüm personelin ulusal ve uluslararası kaide ve kurallar ile THY Teknik A.Ş. prosedürlerine mutlak uyum ve desteğini sağlamak.

9- İNSAN FAKTÖRÜ

İnsan faktörü prensiplerine uygun olarak çalışmak.

 10- PAYDAŞLARLA İŞBİRLİĞİ

Tüm personelin ulusal ve uluslarası havacılık otoriteleri ile müşterilerin kalite denetçileriyle ve tedarikçiler de dahil olmak üzere tüm paydaşlarıyla işbirliği içinde olmasını sağlamak.

 11- RAPORLAMA

Tüm personelin bakım ve uçuş emniyeti ile ilgili olay/hataları raporlamasını teşvik etmek.

 12- KALİBRASYON HİZMETLERİ

Kalibrasyon hizmetlerini, müşteri ile mutabık kalınan şartlara ve ISO 17025 standardına uygun olarak, uluslararası kabul görmüş metotları uygulayarak kaliteli, hatasız ve güvenilir düzeyde sunmak.

                 

                                                                 

                                                 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI


THY Teknik A.Ş. ve çalışanları olarak, amacımıza uygun bir şekilde iş sürekliliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetebilmek amacı ile;

• Gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik ilkeleri; bilginin işlenmesi, iletilmesi ve muhafaza edilmesinde bilgi güvenliği için temel esas olarak alınması,

• ISO 27001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında dokümante etme, belgelendirmenin devamını sağlama ve yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi,

• Yürürlükte var olan bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulması,

• Mevcut bilgi varlıklarımıza yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesi,

• Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin gerçekleştirilmesi yönünde faaliyetlerimizi, uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile birlikte uyumlu bir şekilde yöneterek, havacılık bakım ve onarım sektöründe bilgi güvenliği açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmayı taahhüt ederiz.
                                                               

                                                                             EMNİYET POLİTİKASI


Emniyet yönetiminin tüm yönetici ve çalışanlarımızın birinci önceliği olmasını sağlarız.

Kararlarımızı hedefler çatıştığında emniyetten yana veririz.

Ulusal ve uluslararası kural ve standartların gerekliliklerine uyarız.

Gerekli kaynakları ayırarak Emniyet Yönetim Sistemini destekleriz.

Raporlamayı teşvik ederek Adil Kültür ile Pozitif Emniyet Kültürünü destekleriz.

Emniyet bilincini artırmak için tüm çalışanlarımıza gerekli eğitimi veririz.

Emniyet sorumluluk ve yükümlülüklerini açık bir şekilde tanımlarız.

Tehlike tanımlama ve risk yönetimi ile risklerimizin kabul edilebilir seviyede yürütülmesini sağlarız.

Emniyet performansımızı hedef ve amaçlarımız doğrultusunda sürekli iyileştiririz.

İnsan faktörlerini tüm faaliyetlerimizde göz önünde bulundururuz.

Emniyet politikasını, emniyetin sürekli iyileştirilmesi için organizasyonun her seviyesine iletiriz.