Kurumsal

İçerik Arama

İş Sağlığı ve Çevre
Türk sivil havacılığına 1933 yılından beri öncülük eden Turkish Technic ailesinin teknik bilgi birikimini temsil eden Şirketimiz; iş sağlığı, güvenliği ve çevre (İSGÇ) konularına yaptığı yatırımlarla da havacılık sektöründeki öncü rolünü başarıyla sürdürmektedir.  

Çevreye ve çalışanlarının sağlığına duyarlı olan Turkish Technic  A.Ş. 18 Ekim 2006 tarihinde, ISO 14001 Çevre, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikalarını alarak İSGÇ uygulamalarını belgelemiştir.

  • İş Sağlığı Güvenliği çalışmalarımız OHSAS 18001 standardı gereği, politikamızda  yer alan şekliyle  “Hiçbir iş, insanın can güvenliğini tehlikeye atacak kadar acil ve önemli değildir.” ve “Önce iş güvenliği”  prensiplerinden hareketle sadece çalışanlarımızı değil, ziyaretçilerimizi, taşeronlarımızı, tesislerimizi de kapsamaktadır.

  • ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminde yer alan Çevre politikasına göre taahüdümüz ; çevreye saygı ilkesi doğrultusunda yasal sorumlulukları yerine getirmek, faaliyetlerimizin çevresel etkilerinin farkında, çevreyle uyumlu, sürekli gelişen bir kuruluşun elemanları olmak bilincini tüm çalışanlara aşılayarak; gelecek kuşaklara yaşanabilir bir çevre bırakmaktır.

  • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan, "Yeşil Havaalanı (Green Airport)" projesi kapsamında Çevre Kalite Yönetim Sistemi gereğince yaptığımız çevresel uygulamalar çerçevesinde SHGM tarafından 2009 yılının Aralık ayında “Yeşil Havaalanı Kuruluşu” olarak sertifikaladırılmamız uygun bulunmuştur. “Yeşil Havaalanı” projesi kapsamında, havaalanlarında faaliyet gösteren kuruluşların çevreye ve insan sağlığına verdikleri veya verebilecekleri zararların, sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için çalışmaların yapılması ya da çalışmalara başlanması hedeflenmektedir.

  • Turkish Technic A.Ş., Ulusal ve uluslararası alanda iklim değişikliği ile mücadeleye destek vermek ve karbon salınımlarının ve etkilerinin azaltılmasına yönelik yutak alanların oluşturulması çerçevesinde biri Kurtköy diğeri Kemerburgaz’da olmak üzere ağaçlandırma çalışmalarına öncelik vererek başlangıç aşaması olarak toplam 5.000 fidanlık “Turkish Technic Hatıra Ormanı” çalışması gerçekleştirilmiştir.

   
Politikamız

Çevre
ISO 14001 gereği oluşturulan Çevre politikasına göre taahüdümüz ;çevreye saygı ilkesi doğrultusunda yasal sorumlulukları yerine getirmek, faaliyetlerimizin çevresel etkilerinin farkında, çevreyle uyumlu, sürekli gelişen bir kuruluşun elemanları olmak bilincini tüm çalışanlara aşılayarak; GELECEK KUŞAKLARA YAŞANABİLİR BİR DÜNYA BIRAKMAKTIR.

Amaçlarımız ;

  • Enerji ve doğal kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak,
  • Faaliyetlerimizden kaynaklanan katı, sıvı ve gaz atıkların çevresel etkilerini en aza indirmek,
  • Tekrar kullanım ve geri dönüşüm imkanlarını arttırarak çevre kirliliğini önlemek,
  • Çevreyle ilgili mevzuat ve yasal yükümlülüklere uymak,
  • Çevre bilincinin ve duyarlılığının arttırılması için çalışanların eğitimlerinin sürekliliğini sağlamaktır.

Her yıl 5 Haziran dünya çevre gününde  yapılan kutlamalar, bu amaçla hazırlanan personele dağıtımı yapılan  atık pil toplama kutuları, bez torbalar, çalışanlarımızın çevre konusundaki duyarlılıkları ve farkındalıkları artırılmaya hizmet eder niteliktedir.

Atık Yönetimi

Atık Yönetimi kapsamında tesiste çöp dışında çıkan atıklar gruplanarak, kağıt için yeşil, tehlikeli kimyasal ve kimyasal ile kontamine atıklar için kırmızı, geri dönüşümlü atıklar için mavi konteynerlar kullanılmakta olup bunların taşınması yine çevreye duyarlılığımız çerçevesinde  akülü araçlar ile yapılmaktadır.

Tehlikeli atıklarımız geçirimsizliği sağlanmış alanda toplanarak  yönetmeliklere uygun bir şekilde Çevre Ve Orman Bakanlığı tarafından lisanslandırılmış taşıyıcılar vasıtasıyla yine bakanlıktan onaylı akredite kuruluşlara bertaraf/geri dönüşüm için gönderilmektedir.

Hekimlikten çıkan tıbbi atıklarımız bunlara ait atık konteynerlarımızdan belediye tarafından ayrı olarak alınmaktadır.

Piller, tesisin ayrı noktalarına konmuş olan atık pil kutularıyla toplanmakta yetkili kuruluşlara gönderilmektedir.

Kullanım ömürleri tamamlanmış olan uçak lastikleri ve kartuş,toner vb. malzemeler  yine lisanslı kuruluşlarca bertaraf edilmekte veya geri dönüşüm  yapılarak değerlendirilmektedirler.

GE ile yapılan anlaşma ile THY Teknik A.Ş bünyesinde scrap edilmiş geri dönüşüme müsait uçak parça ve komponentleri adı geçen firmaya gönderilmek suretiyle, geri dönüşüm sağlanmaktadır

THY Teknik I. Bakım ve II. Bakım Hangarlarında çeşitli atelyelerden çıkan  atık suların  sınır değerlere uygun şekilde alıcı ortama verilmesi, Ön arıtma , Kimyasal arıtma ve Biyolojik arıtma işlemlerinden geçirilerek arıtılması , analizlerinin yapılması  arıtma tesisimiz vasıtasıyla yapılmaktadır.

Emisyon Yönetimi

Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliğine uygun,“B Grubu Emisyon İzin Belgesi” bulunan şirketimizde, emisyon ve imisyon  ölçümleri Çevre Orman Bakanlığından onaylı kurumlara periyodik olarak yaptırılmaktadır.

Eğitim
İşyerimizdeki risklerin ve güvenlik konularının anlatıldığı; tüm personele, öğrencilere ve yeni başlayan çalışanlarımıza oryantasyon eğitimleri kapsamında verilen İş Sağlığı Güvenliği derslerinin içine çevre konuları da dahil edilmiştir.

Kaynakların  çevre bilinci içinde kullanılmasını sağlamak üzere kimyasallar ile çalışılan atelye çalışanlarına verilen msds ve kimyasallar hakkındaki bilgilendirme eğitimi temel ve zorunlu eğitimler kategorisinde değerlendirilmektedir.

Kaynak ve Enerji Kullanımı

Tesislerimizde enerji tasarufu için ısıtma ve sogutma sistemleri bilgisayar üzerinden kontrol edilip sıcaklık ve zamana göre devreye girip çıkması saglanmaktadır. Aydınlatmalarımızda yerine göre hareket ve ışık dedektörleri kulanılmaktadır. Tesislerimizdeki ısıtma, sogutma ve elektrik sistemleri düzenli olarak kontrol edilmektedir. Kurtköy Sabiha Gökçen Havalimanında ilerlemekte olan HABOM projemizde Dogal gazdan elektrik ve ısı üretimi için trijenarasyon sistemi , Toprak altındaki ısıdan yararlanarak sogutma ve ısıtma yapabilmek için ısı pompaları, Güneş enerjisinden ısı ve elektrik üretimi,  yagmur suyunu kulanmak için depolama sistemleri yapılma çalışmaları devam etmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Amacımız meydana gelebilecek  kaza ve hastalıkları önceden tespit ederek, yapılan risk analizleri sonucunda alınacak proaktif önlemlerle iş kazalarını ve iş kayıplarını en aza indirmek, Uçak, motor, komponent, bakım, onarım operasyonlarının tam ve zamanında, aksamadan yapılabilmesi için, çalışanların İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre bilgilerini sürekli eğitimlerle arttırmak ve devam ettirmektir.

Güvenli ve emniyetli bir çalışma ortamı sağlamak ve meydana gelebilecek iş kazalarını önlemek üzere, bölümlere özel yapılan risk analizleri sonucunda alınacak proaktif önlemlerle izlenmekte, derecelendirilmekte, önlemler alınmakta ve uygulamalar sürekli olarak  takip edilmektedir.

Çalışanlarımızın da iş güvenliği haftasına farkındalığını artırmak için her yıl 4-10 Mayıs haftası işyerimizde sempozyumlar düzenlenmektedir.

Eğitimler
İş Sağlığı Güvenliği Sistemimizin altyapısını oluşturan İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, İş Sağlığı Güvenliği Şefliğinde görev yapan İş Güvenliği Uzmanlarınca tüm personele yıllık olarak belirlenmiş program çerçevesinde düzenli olarak verilmektedir. Şirket bünyesinde zorunlu ve tekrarlı kapsamına alınan bu eğitimler  her işe başlayan personel için Oryantasyon eğitimleri içinde, taşeronlar, stajyerleri de içine alacak şekilde yapılandırılmıştır. Bu eğitimin amacı, çalışanların işyerini tanımaları ve işyerine adımını attığı ilk günden itibaren işyerinde mesleki riskler ve oluşabilecek tehlikelerden korunma konularında bilinçlendirilmesini sağlamaktır.

Gürültü Yönetimi

Faaliyetlerimizden kaynaklanan gürültünün çevremize olan etkilerinin incelenmesi amacıyla gürültü ölçümleri yapılmış ve bunun sonunda gürültü haritası hazırlanmıştır. Yine periyodik olarak yaptırılan gürültü ölçümleri sonucunda ses düzeyi yüksek atelyelerimizin duvarları ses yutucu paneller ile kaplanmıştır. Ölçümlere kişisel maruziyet ölçümleri de ilave edilmiştir. Bu bölümlerde görev yapan çalışanlarımızın gürültüden maruziyetleri en aza indirilerek gürültü kontrolü sağlanmış,  çevreye verilen gürültünün de yayılması önlenmiştir.

Periyodik Kontroller

Taşeron personelimiz de dahil olmak üzere tüm personele  akciğer grafisi, tam idrar tahlili,tam kan sayımı testlerinin olduğu  "periyodik sağlık kontrolleri" yıllık olarak yaptırılmaktadır. Bu testlere risklerin farklı olduğu atelyeler için İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi kararıyla ilaveler yaptırılmaktadır. İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi aylık olarak toplanan İş Sağlığı Güvenliği Kurulunun daimi üyeleridir.

Sağlık Hizmetleri Şefliğimiz tarafından tüm çalışanları bilgilendirmeye yönelik sempozyumlar(reflü, sağlıklı beslenme, bel rahatsızlıkları vb.) gerçekleştirilmekte olup yıllık stratejik hedeflerimizde de yer almaktadır.
   
Sertifikalar
Sertifikalar Tip
OHSAS 18001-2007
ISO 14001-2004

Şikayet & Görüş
Bize mesajınızı iletmek için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.
Adınız Soyadınız *
E-posta Adresiniz *
Telefon Numaranız *
Başvuru Türü
Mesajınız
Güvenlik Kodu *
* Doldurması zorunlu alanlar
01813204