İnsan Kaynakları

İçerik Arama

İnsan Kaynakları

Günümüz rekabet ortamında farkı yaratanın insan olduğu bilincinden hareketle, ulusal ve uluslararası alanda hizmet veren şirketimizde; iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini en üst düzeyde koruyarak yürüttüğümüz İnsan Kaynakları politikamızın temel dayanakları:

• Çalışan motivasyonunu maksimum düzeyde tutmak,
• Şirket bağlılığı ve çalışan işbirliğini sürekli geliştirmek,
• Şirketimizin ilkeleri ve hedefleri doğrultusunda sahip olduğu insan gücünün sürekliliğini ve etkinliğini sağlayacak İnsan Kaynakları sistemlerini geliştirmek ve sunmaktır.