Kurumsal

İçerik Arama

İhale Duyuruları

24.01.2017 - 13 ADET HAULOTTE PLATFORM ARAÇ SATIŞI YAPILACAKTIR
İHALE İLANI
TÜRK HAVA YOLLARI TEKNİK A.Ş.

13 ADET HAULOTTE PLATFORM ARAÇ
SATIŞI YAPILACAKTIR.

- Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’nin ihtiyacı olarak “Platform Araç Satışı” kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
 
- Geçici Teminat bedeli 10.000.-TL’dir. 

- Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç 24.01.2017 günü saat 10.00’da kadar Sabiha Gökçen Havalimanı (E) Kapısı Pendik adresinde Satınalma ve Lojistik Başkanlığı / Satınalma Müdürlüğünde bulundurulacaktır. Anılan gün ve saatten sonra elden verilen veya posta ile gönderilen teklif mektupları kabul edilmeyecektir. İhale aynı yer ve zamanda yapılacaktır.

- Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.

- Şartnameler yukarıda belirtilen adresten görülebilir.

- THY Teknik A.Ş. bu ihale ile ilgili olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihale konusu malı / hizmeti dilediğine kısmen veya tamamen satıp satmamakta serbesttir.

-       İrtibat: Furkan KOPUZ
                    fkopuz@thy.com 0216 585 98 00 / 71768