Kurumsal

İçerik Arama

İhale Duyuruları

13.04.2017 - YAZLIK MELBUSAT ALIM İHALESİ

İHALE İLANI
TÜRK HAVA YOLLARI TEKNİK A.Ş.

YAZLIK MELBUSAT ALIMI

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’nin ihtiyacı olarak;

9.660 ADET TEKNISYEN PANTOLONU
1.785 ADET TEKNISYEN MONTU
8.925 ADET TEKNISYEN TIŞÖRTÜ
8.925 ADET PENYE TEKNISYEN TIŞÖRTÜ

  kapalı zarfla teklif alma usulü ile satın alınacaktır.
 
- Mevcut numuneler, Atatürk Havalimanı B Kapısı Yeşilköy - İstanbul adresinde görülebilir (irtibat: Murat Babacan 0212 463 63 63 / 29926 – 29927).
 
- Şartnameler Sabiha Gökçen Havalimanı E Kapısı Pendik/İstanbul ve Atatürk Havalimanı B Kapısı Yeşilköy/İstanbul adreslerinden görülebilir ve 250.-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Dosya bedeli 250.-TL Türk Hava Yolları Teknik A.Ş’nin Finans Bankası Merkez Şubesi 348-14435030 IBAN NO:TR35 0011 1000 0000 0014 4350 30 nolu hesabına yatırılacaktır.

- İhaleye katılacak firmalar, teknik şartnameye uygun 4’er adet numune hazırlayarak 07.04.2017 günü saat 15:00’e kadar Atatürk Havalimanı B Kapısı adresine teslim edeceklerdir.

- İdare tarafından numuneleri uygun görülen firmalar 11.04.2017 tarihinde ihaleye davet edileceklerdir.

- Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları, 13.04.2017 günü saat 10.00’a kadar İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (E) Kapısı Pendik/İstanbul adresinde Satınalma ve Lojistik Başkanlığı / Satınalma Müdürlüğünde bulundurulacaktır. Anılan gün ve saatten sonra elden verilen veya posta ile gönderilen teklif mektupları kabul edilmeyecektir. İhale aynı yer ve zamanda yapılacaktır.

- Geçici Teminat teklif edilen KDV Hariç toplam tutarının en az %3’ü oranındadır.

- Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.

- THY Teknik A.Ş. bu ihale ile ilgili olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihale konusu malı / hizmeti dilediğinden kısmen veya tamamen alıp almamakta serbesttir.

- İrtibat: Furkan KOPUZ 
              
fkopuz@thy.com 0216 585 98 00 / 71768

13.04.2017 - YAZLIK TEKNİSYEN AYAKKABISI ALIM İHALESİ

İHALE İLANI
TÜRK HAVA YOLLARI TEKNİK A.Ş.

2.520 ÇİFT YAZLIK TEKNİSYEN AYAKKABISI ALIMI

- Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’nin ihtiyacı olarak “2.520 çift yazlık teknisyen ayakkabısı” kapalı zarfla teklif alma usulü ile satın alınacaktır.
 
- Şartnameler ve mevcut numuneler, Atatürk Havalimanı B Kapısı Yeşilköy - İstanbul adresinde görülebilir (irtibat: Murat Babacan 0212 463 63 63 / 29926 – 29927) ve şartnameler 100.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir.  Dosya bedeli 100.-TL Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’nin Finansbank Merkez Şubesi 348-14435030 IBAN NO:TR35 0011 1000 0000 0014 4350 30 no’lu hesabına yatırılacaktır.

- İhaleye katılacak firmalar, teknik şartnameye uygun 4’er çift numune hazırlayarak 07.04.2017 günü saat 15:00’e kadar yukarıdaki adrese teslim edeceklerdir.

- İdare tarafından numuneleri uygun görülen firmalar 11.04.2017 tarihinde ihaleye davet edileceklerdir.

- Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları, 13.04.2017 günü saat 14.00’e kadar İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ( E ) Kapısı adresinde Satınalma ve Lojistik Başkanlığı / Satınalma Müdürlüğünde bulundurulacaktır. Anılan gün ve saatten sonra elden verilen veya posta ile gönderilen teklif mektupları kabul edilmeyecektir. İhale aynı yer ve zamanda yapılacaktır.

- Geçici Teminat teklif edilen KDV Hariç toplam tutarının en az %3’ü oranındadır.

- Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.

- THY Teknik A.Ş. bu ihale ile ilgili olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihale konusu malı / hizmeti dilediğinden kısmen veya tamamen alıp almamakta serbesttir.

- İrtibat: Furkan KOPUZ 
              
fkopuz@thy.com 0216 585 98 00 / 71768

03.04.2017 - 20 TON KAPASİTELİ FORKLİFT SATIN ALINACAKTIR
İHALE İLANI
TÜRK HAVA YOLLARI TEKNİK A.Ş.

20 TON KAPASİTELİ FORKLİFT
SATIN ALINACAKTIR.

- Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’nin ihtiyacı olarak; ''20 Ton Kapasiteli Forklift'' kapalı zarfla teklif alma usulü ile satın alınacaktır.
 
- Geçici Teminat teklif edilen KDV Hariç toplam tutarının en az %3’ü oranındadır. 

- Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç 03.04.2017 günü saat 10:00’a kadar Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (E) Kapısı Pendik / İstanbul adresinde Satınalma ve Lojistik Başkanlığı / Satınalma Müdürlüğünde bulundurulacaktır. Anılan gün ve saatten sonra elden verilen veya posta ile gönderilen teklif mektupları kabul edilmeyecektir. İhale aynı yer ve zamanda yapılacaktır.

- Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.

- Şartnameler yukarıda belirtilen adresten görülebilir ve 100.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Dosya bedeli 100.-TL Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’nin Finans Bankası Merkez Şubesi 348-14435030 IBAN NO:TR35 0011 1000 0000 0014 4350 30 no’lu hesabına yatırılacaktır.

- THY Teknik A.Ş. bu ihale ile ilgili olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihale konusu malı / hizmeti dilediğinden kısmen veya tamamen alıp almamakta serbesttir. 

- İrtibat: Furkan KOPUZ
                    fkopuz@thy.com  0216 585 98 00 / 71768
27.03.2017 -  COMPACT ARŞİV DOLAP SİSTEMİ YAPTIRILACAKTIR
İHALE İLANI
TÜRK HAVA YOLLARI TEKNİK A.Ş.

COMPACT ARŞİV DOLAP SİSTEMİ YAPTIRILACAKTIR

- Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’nin ihtiyacı olarak “Compact Arşiv Dolap Sistemi’’ yaptırılması işi kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
 
- Geçici Teminat teklif edilen KDV Hariç toplam tutarının en az %3’ü oranındadır. 

- Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç 27.03.2017 günü saat 10.00’a kadar Sabiha Gökçen Havalimanı (E) Kapısı Pendik / İstanbul adresinde Satınalma ve Lojistik Başkanlığı / Satınalma Müdürlüğünde bulundurulacaktır. Anılan gün ve saatten sonra elden verilen veya posta ile gönderilen teklif mektupları kabul edilmeyecektir. İhale aynı yer ve zamanda yapılacaktır.

- Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.

- Şartnameler yukarıda belirtilen adresten görülebilir ve 100.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Dosya bedeli 100.-TL Türk Hava Yolları Teknik A.Ş’nin Finans Bankası Merkez Şubesi 348-14435030 IBAN NO:TR35 0011 1000 0000 0014 4350 30 nolu hesabına yatırılacaktır.

- THY Teknik A.Ş. bu ihale ile ilgili olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihale konusu malı / hizmeti dilediğinden kısmen veya tamamen alıp almamakta serbesttir. 

- İrtibat : Furkan KOPUZ
                     fkopuz@thy.com  - 0216 585 98 00 / 71768