Mühendislik Hizmetleri

İçerik Arama

Yapısal Hasarların Değerlendirilmesi

Uçak/Motor/Komponentlerde oluşan ve bakım elkitaplarında tamirine ilişkin bilgi bulunmayan yapısal hasarlar, deneyimli mühendisler tarafından değerlendirilir. Bu süreç içerisinde Uçak/Motor/Komponent imalatçısıyla temasa geçilir, hasar raporlanır ve doğrudan ya da tamir teklifi ile onaylı tamir prosedürü talep edilir.

Tamirin uygulanması takip edilerek karşılaşılan sorunlar çözümlenir. Tamir bitiminde ise ilgili imalatçıya uygulandığına dair bilgi verilerek, bağlı bulundukları sivil havacılık otoritesine ait onay formu istenir.