İçerik Arama

NDT Eğitimleri

NDT Eğitimleri

Tahribatsız Muayene’ deki sürekli uçuşa elverişlilik kavramı, EASA Part 145.A.45’te uçak, motor veya pervane üreticileri tarafından belirtildiği şekliyle, servisteki bir uçağın veya uçak komponentinin uygunluğunun korunması amacıyla sürdürülen kontroller bütünüdür. Tahribatsız Muayene faaliyetleri, EN 4179 (Aerospaces Series- Qualification and Approval Personnel for Nondestructive Testing) standardında açıklandığı gibi Seviye 1, 2 ve 3 olarak uygun şekilde vasıflandırılmış personel tarafından yürütülmelidir.


Tahribatsız Muayene Eğitimleri

EN 4179, havacılık üretiminde, hizmetlerinde ve bakım kuruluşlarında yürütülen Tahribatsız Muayene faaliyetlerinde görev alacak personelinin vasıflandırılması ve belgelendirilmesi için asgari gereklilikleri belirler.

Bu bağlamda ilgili organizasyonlar, Tahribatsız Muayene personeli vasıflandırma ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmesi için EN 4179’da belirtildiği üzere Sorumlu Seviye 3 görevlendirmelidir. Sorumlu Seviye 3 bahse konu faaliyetleri işveren adına yürütür. Eğer organizasyonda Sorumlu Seviye 3 yer almıyorsa Tahribatsız Muayene personeli vasıflandırma ve belgelendirme faaliyetleri onaylı bir dış kurumlardan sağlanabilir. Dış kurumlar, ilgili organizasyonun personelini vasıflandırır fakat belgelendiremez, belgelendirme her durumda işverenin sorumluluğundadır.

SHGM tarafından 24.10.2011 tarihinde yayınlanan Sivil Havacılık Tahribatsız Muayene Talimatı (SHT-NDT) ile NANDTB-TR resmen tanınmış ve havacılık sektöründe Tahribatsız Muayene alanında faaliyet gösteren Bakım Kuruluşları ve Onaylı Eğitim Kuruluşları için gereklilikler belirlenmiştir.

SHGM ve NANDTB-TR tarafından gerçekleştirilen denetleme sonucunda Turkish Technic Tahribatsız Muayene departmanı SHT-NDT talimatı kapsamında Onaylı Eğitim Kuruluşu Yetkisi almaya hak kazanmıştır. Yürürlükteki yetki belgesine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

2009 yılından günümüze kadar eğitim ve sınav faaliyetlerini yürüten Turkish Technic aşağıda listelenen altı metotta eğitim ve sınav hizmeti sunmaktadır.


Eğitim ve Sınav Hizmeti verilen TM Metotları
1.    Sıvı Penetrant Kontrolü (PT)
2.    Manyetik Parçacık Kontrolü (MT)
3.    Girdap Akımları Kontrolü (ET)
4.    Ultrasonik Kontrolü (UT)
5.    Radyografi Kontrolü (RT)
6.    Termografi Kontrolü (TT)


Güncel Eğitim Programı
Onaylı TM eğitim Kuruluşu Yetki Belgesi
Başvuru Süreci
1. Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Turkish Technic tarafından gerçekleştirilen Tahribatsız Muayene (NDT) eğitim, sınav ve danışmanlık talepleri için Dış Kurum ve Danışmanlık Talep Formu doldurularak şirketimizin Satış Pazarlama Başkanlığına başvuru yapılmaktadır. Başvurunun Satış Pazarlama Başkanlığı tarafından onaylanması neticesinde aşağıdaki belgelerin son başvuru tarihine (kurs başlama tarihinden 1 hafta öncesi) kadar başvuru adresine e-posta yoluyla ulaştırılması gerekmektedir. Başvuru formu eksiksiz doldurulmalı, imzalı ve mühürlü olmalıdır.

•    NDT Vasıflandırma & Belgelendirme Başvuru Formu
•    Nüfus cüzdan fotokopisi


NDT Vasıflandırma  &  Belgelendirme Başvuru Formu: NDT Vasıflandırma & Belgelendirme Programlarında katılmak istediğiniz kursu seçerek başvuru yapınız. Başvuru formunu buradan İndirebilirsiniz.

Dış Kurum ve Danışmanlık Talep Formu: Talep ettiğiniz NDT hizmetini seçerek başvuru yapınız. Başvuru formunu buradan İndirebilirsiniz.

Başvuru formunu doldurup email ile TPSM@THY.COM adresine gönderiniz.


2. Kurs ve Sınav Bedeli

Kurs ve/veya Sınav ücretleri en az 5 kişilik katılımcı sayısına göre Satış Pazarlama Başkanlığı tarafından belirlenecektir. Katılımcı sayısının daha az olması durumunda fiyatlar revize edilebilir

Ek Dokümanlar:

Güncel Eğitim Programı Download
NTD Vasıflandırma & Belgelendirme Başvuru Formu Download 
Dış Kurum ve Danışmanlık Talep Formu Download 
Tahribatsız Muayene Eğitim İçerikleri