Mühendislik Hizmetleri

İçerik Arama

Güvenilirlik Hizmeti

Yapılan anlaşmalar ile Güvenilirlik hizmeti verilen müşteri filoları için, Güvenilirlik Kontrol Programı (GKP) hazırlanır,  revize edilir, GKP’de belirtilen usuller çerçevesinde  müşteri filosunda yer alan uçak,  komponent ve  sistemlerin güvenilirlikleri takip edilir, gerekirse düzeltici işlem uygulanır, periyodik güvenilirlik raporları yayımlanır ve müşteriye gönderilir.

Etkin bir GKP ile  müşteri filosunda yer alan uçak, komponent ve  sistemler,  uçuşa elverişlilik, güvenilirlik ve ekonomiklik açısından kabul edilebilir seviyede tutulmaktadır ve  aşağıdaki iyileşmeler mümkün olabilmektedir;

 • Plansız söküm sayısını azaltmak,
 • Beklenmedik arızaları azaltmak,
 • Gereksiz bakım işlemlerini tespit edip, iptal etmek,
 • Bakım intervallerini ayarlamak,
 • Bakım programının etkinliğini analiz etmek,
 • Bakım maliyetini düşürmek,
 • Uçuş emniyetini  artırmak,
 • Performans standartlarının  altında  olan parçaları tespit etmek,
 • Muhtemel arızaları önceden belirlemek,
 • IFSD(Uçuşta motor durması) olayını en aza indirmek,
 • Komponent bakım intervallerini ayarlamak