Filo Yönetimi

İçerik Arama

Filo Yönetimi

Turkish Technic A.Ş. Havayolu/Operatör Varlık Yönetimi için Kapsamlı Çözümler Sunmaktadır

Filo Yönetimi, uçak anlaşmaları, Phase-In(uçakların teslim alınması/filoya dahil edilmesi) ve Phase-Out (uçakların iadesi/filodan çıkarılması) ile ilgili tüm hizmetleri sunmaktadır.

Dünyanın en büyük havayolu şirketinden birine verdiğimiz hizmette edinmiş olduğumuz tecrübeyle her müşterinin istekleri doğrultusunda özel hizmet sunulmaktadır. Şöyle ki, bunlarla kısıtlı kalmamakla birlikte;

 • Genel Durum Denetimi ve Teknik Döküman Kontrolü:
  Uçağın genel durumuyla ilgili rapor hazırlanmasıdır. Bu raporun amacı, uçak için depozito ödeme kararını verecek yeterli bilgiyi sağlamaktır. Uçağın mevcut durumunu anlamak için dökümanların fiziksel denetimi yapılıp dökümanlar gözden geçirilmelidir.

 • Operation Lease’in Teknik Gereklilik ve İade Şartlarının Değerlendirilmesi
 • Bakım Rezerve Değerlerini ve İçeriklerinin Değerlendirilmesi
 • Motor/APU/İniş Takımlarının Bakıma Giriş Öncesi Work Scopes/Strip Report/Final Work Scope Değerlendirmeleri
 • Anlaşma Pazarlığı (Teknik)

 • Alım Öncesi Denetim ve Dökümanların Çıkarılması:
  Alım anlaşmasının gereği ve uçağın mevcut durumu karşılaştırılır. Teslim öncesi kontrollerde detaylı bir şekilde motor, iniş takımlarının kayıtları, tamir bilgileri, AD uygulama belgeleri, sertifikasyon vs. kontrol edilir. Özet olarak uçağın durumu alım/kira anlaşmasındaki şartlarını yansıtıp yansıtmadığı  tespit edilir.  Teslim öncesi inceleme çok önemli bir görev ve değişik faktörlere istinat etmektedir. Örneğin: uçağın yaşı, dökümantasyonun durumu, dökümanların doğruluğu ve operatörün bu dokumaları oluşturmasındaki kabiliyet derecesi.
  Bu kontrol teslim kontrolüdür, uçuşa elverişlilik konusunun gözden geçirilmesi değildir.

 • Uçak Teslim Denetimi:
  Yeni uçağın operatörü ve sahibi için uçağın montaj ve teslim aşamasında denetlenmesi ve kontrol edilmesi çok önemlidir. Turkish Technic A.Ş. final montaj hattında teslim denetimi ve aynı zamanda teslim merkezinde bu hizmeti sunmaktadır. Hizmetin içeriği montaj hattına girmesinden, uçağın sahibine ve operatöre teslim edilene kadar tüm kontrolleri içerir.

 • Phase-In ve Phase-Out Desteği:
  Phase-In ve Phase-Out desteği temel olarak aşağıdaki konulardan oluşmaktadır (Hizmet müşteri ile koordinasyonlu bir şekilde icra edilmektedir):
  • Phase In/Out sürecinin koordinasyonu,
  • Geçerli olan Havacılık düzenleyici şartlar doğrultusunda Uçak dökümanlarının teslim alınması.
  • Uçağın durumunu kabul/teslim için kontrol edilmesi.
  • Uçağın Phase In/Out  sürecinde kalifiye personelin gerekli periyotlarda görevlendirilmesi.
  • Uçak paketinin mevcut bilgiler doğrultusunda incelenmesi,vs.

 • Yeni Yapılandırılan Uçağın Spesifikasyonunu Belirleme, Montaj Sürecinin Tamamında veya Bir Kısmında Kabul ve Kontrollerin Yapılması (AIRBUS ve BOEING Uçakları)
 • Bakım Sırasında Teknik Temsilcilik
 • Teknik Dökümanların Taranması