Mühendislik Hizmetleri

İçerik Arama

Bakım Yönetimi Hizmetleri     

Teknik Yayın Değerlendirme

Anlaşmayla hizmet verdiğimiz müşterilerimize ait herhangi bir hava aracının, motorunun ya da komponentinin uçuşa elverişli bir şekilde tutulması amacıyla, uçak, motor ve komponent üreticilerinin yayımladığı teknik yayınlar ve revizyonları (service bulletin, service letter v.b) ile Sivil Havacılık Otoriteleri tarafından yayımlanan Uçuşa Elverişlilik Talimatları temin edilir.

Temin edilen yayınlar tecrübeli THY Teknik mühendisleri tarafından Uçuş Emniyeti, Güvenilirlik yönünden ve Maliyet yönlerinden dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek, uygulanması gerekli veya faydalı görülenler müşteriye teklif edilir ve akabinde müşteri tarafından kabul edilenlerin uygulanması için gerekli işlemler yapılır.

Yapılan teknik analizlerle üretici firmalar tarafından uygulanması tavsiye edilen kontrol ve modifikasyonların ilgili müşteri uçaklarına  uygulanmasının gerekli olup olmadığı tespit edilerek ticari kayıplar önlenir.

THY Teknik’in kabiliyet listesinde bulunan tüm komponent veya uçaklara ait dokümanların temini, revizyon takibi ve güncellenmesi ile dijital dokümanların intranet üzerinde yönetimi yapılır.

Bakım Programı Hazırlama

Anlaşmalar ile bakım sorumluluğu yüklenilen müşteri uçaklarına ait Bakım Programları, uçak imalatçısına ait MPD esas alınarak hazırlanır. Bakım Programlarının hazırlanmasında; havacılık otoritelerinin onayladığı ve uçak imalatçıların yayınladığı MRBD, CMR, ALI, FAL gibi dokümanlar ve bakım tecrübesinden kaynaklanan bilgiler kaynak olarak kullanılır.

Müşteriye ait Bakım Programı’nı oluşturma çalışmaları sırasında, bakım tip ve peryotlar; MPD’de verilen referans interval değerler, müşteri hava yolunun operasyonel ihtiyaçları ve uçakların ortalama kullanım değerleri gibi faktörler dikkate alınarak, minumum bakım maliyetini sağlayacak şekilde bakım optimizasyonu yapılarak tespit edilir.

Bakım Kartı Hazırlama

Anlaşmalarla bakım sorumluluğu yüklenilen müşteri uçakları için;

MPD kaynaklı Bakım Kartları, Uçak imalatçısından sağlanan PDF ve SGML formatındaki AMM ve Task Card’lar kullanılarak dijital olarak bilgisayar ortamında hazırlanır ve Bakım Kart’larının otomatik olarak üretilmesi sağlanır.

MPD harici Bakım Kartları, Mühendisliğin tecrübesi ile uçak ve komponentlerinin, güvenilirliklerinin arttırılması ve servis kalitesinin yükseltilmesi amaçları ile Uçak üreticilerinin tavsiyesi haricinde çeşitli bakım kartları yayınlanır. Bu sayede periyodik veya planlı bakımların daha efektif geçmesi sağlanır.

Bu kartlar sayesinde toplanan teknik bilgilerle ileride oluşması muhtemel sorunlar için önceden önlem alınabilmekte ve maliyetler azaltılabilmektedir. Böylece THY Teknik bakım sorumluluğundaki uçakların uçuş emniyeti en üst seviyede tutulmaktadır.

Hazırlanan Bakım Kartları için gerekli olan malzeme ve takımlar tespit edilerek bakım öncesi temin edilmesi için gerekli işlemler yapılır.

Bakım Kartların referanslarına (MRBD, MPD, AMM, SIB, SIL, Task Card...) gelen revizyonlar takip edilerek Bakım Kartları ve ilgili Bakım Sistemi sürekli güncel tutulur.