Medya İlişkileri

İçerik Arama

Türkiye’nin Sürekli Uçuşa Elverişlilik Yönetimi Kuruluşu yetkisi alan ilk MRO'suyuz!

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. (TURKISH TECHNIC) sivil havacılık faaliyetleri kapsamında uçak ve komponent bakımı yapmaya yetkili SHY-145 bakım kuruluşu olmasının yanında, SHGM’den Sürekli Uçuşa Elverişlilik Yönetimi Kuruluşu yetkisini alarak Türkiye’nin bu alanda yetkilendirilmiş ilk MRO şirketi olmuştur.

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., SHY-M’ de belirtilen şartlar çerçevesinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından SÜREKLİ UÇUŞA ELVERİŞLİLİK YÖNETİMİ KURULUŞU olarak TR.MG.101 (AOC:N/A) numarası ile sertifikalandırılmıştır.

Kuruluşumuz; onaylanan Sürekli Uçuşa Elverişlilik Yönetimi El Kitabı’nda (SEK) belirtilmiş olan hava aracı tiplerinin sürekli uçuşa elverişlilik yönetimini ve uçuşa elverişlilik gözden geçirme işlemlerini SHGM adına yapmaya yetkilendirilmiştir.